Kurbelwelle

Aus Elise Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Rover K

Serienkolben für den Rover K =

  • Standard (A111E6194S - Rover LEF101790)
  • Lotus VHPD (nitriert) A111E6257S

Schmiedekurbelwellen für den Rover K

  • Farndorn


Toyota

TBD